BÓG JEST MIŁOŚCIĄ – Odpust w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ewangelia czytana w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa opisuje scenę przebicia Chrystusowego boku, z którego natychmiast wypływa krew i woda. Obecny przy tym zdarzeniu Św. Jan notuje: „Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.” Ten sam Apostoł zapisze w jednym ze swoich listów: ”Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością” (1J4, 16).

Przypomniał nam te prawdę Ks. Marek Studenski, Wikariusz Generalny naszej Diecezji, który w Uroczystość Odpustową wygłaszał kazania w naszej parafii. Odtworzył historię objawień Małgorzaty Marii Alacoque, w których Jezus ukazywał, że Jego Serce wręcz płonie z miłości do człowieka. Ks. Marek opisał nam również historię Rudolfa Hoessa, komendanta  obozu koncentracyjnego Auschwitz. Na jego przykładzie przedstawił prawdę o miłosierdziu Boga, dzięki której nabieramy pewności, że odpuszcza On nawet największe grzechy temu, kto za nie żałuje i chce się zmienić. W pamięć zapadły nam również dzieje dwóch małych ministrantów, którzy rozbili podczas Mszy św. ampułki. Jeden potraktowany ostro i bezdusznie nigdy nie wrócił do Kościoła, został twórcą komunizmu w Jugosławii. Drugi, któremu okazano serca i zrozumienia, został sławnym amerykańskim Arcybiskupem (Fulton Sheen), którego kazania oglądały w telewizji miliony ludzi i którego książki do dziś poruszają serca czytelników na całym świecie. Te przykłady pokazały nam, że serce okazane drugiemu człowiekowi, nawet niewielkim gestem dobroci, potrafi zmienić czyjeś życie w sposób diametralny. A co dopiero może się stać, gdy zawierzymy Sercu Jezusa?

W homilii Ks. Studenskiego nie mogło zabraknąć wspomnień o naszym zmarłym Proboszczu Mieczysławie, tym bardziej, że właśnie mijała 2 rocznica konsekracji naszej świątyni, do której Ks. Mieczysław przygotowywał kościół i nas przez wiele lat. W pamięci Ks. Marka nasz ś.p. Proboszcz zapisał się jako człowiek o ogromnym sercu i poświęceniu dla parafii. Jednocześnie kaznodzieja zapewnił nas, że przydzielony do naszej parafii Ks. Władysław ma równie wielkie serce i życzliwość dla wiernych.

Po Mszy świętej udaliśmy się w procesję wokół kościoła a potem odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum, dziękując Bogu za Jego płonące z miłości do nas Serce.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia BÓG JEST MIŁOŚCIĄ – Odpust w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa