Kancelaria

 kosciol 002

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
Poniedziałek, środa, piątek: 18:30 - 19:00
Sobota: 7:30 - 8:00

Numer telefonu:
+48 (0-33) 867 12 72

Wymagane dokumenty:

Chrzest:
- akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym,
- dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania),
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej; osoba bierzmowana).

I Komunia Święta:
- metryka chrztu,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie - świadectwo katechizacji,
- w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
- wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.

Bierzmowanie:
- metryka chrztu,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie
- świadectwo katechizacji,
- w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
- wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.

Małżeństwo:
- metryka chrztu - ważna 6 miesięcy,
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- świadectwo bierzmowania,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej,
- zaświadczenie z USC -ważne 3 miesiące, (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy), lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny.

Pogrzeb:
- akt zgonu,
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku(Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia ksiądz kapelan szpitala).

Jesteś tutaj: Home Kancelaria