Kaplica

Wiek XIX był wiekiem „Serca Jezusa jak i Serca Maryi” i powstania bractw Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rozwój zawdzięczamy Jezuitą.

"14 czerwca 1909 roku do konsystorza  biskupiego zwrócili się mieszkańcy Słotwiny. Powiadomili, że z powodu oddalenia od kościoła parafialnego a także niedogodności klimatycznych jak czas słotny lub zawieje śnieżne nie mogą zdążyć na niedzielne nabożeństwa popołudniowe. Stąd gmina Słotwina wybudowała dzięki własnej ofiarności kapliczkę długości 10, szerokości 4.5 i wysokości 4 metrów. Tam też w każdą niedzielę i święta po południu śpiewano litanię i odmawiano różaniec. Parafianie ze Słotwiny zwrócili się do władz kościelnych o uznanie tej kaplicy i o pozwolenie na odprawianie corocznie dwóch Mszy św. jedną w niedziele po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w drugą w niedzielę po uroczystości Najświętszej Maryi Anielskiej. Oczekiwali z tęsknotą na odprawianie Mszy św. w kaplicy w Słotwinie” – Z dziejów Parafii Lipowa p.w. Św. Bartłomieja – Ks. Michał Piela SDS

Kaplica powstała po wybudowaniu kościoła w Lipowej. Kaplica wykonana z cegły, pozostałość z kościoła św. Bartłomieja w Lipowej, ołtarz z kościoła starego w Lipowej. „Ks. Rusin 1850-1866 wybudował nowy ołtarz w stary stylu, umieścił pod chórem z obrazem ukoronowania Najświętszej Maryi Panny, przy nim w Lipowej odprawiano nabożeństwa majowe” - Z dziejów Parafii Lipowa p.w. Św. Bartłomieja – Ks. Michał Piela SDSW środku Ołtarz poświęcony Matce Bożej Częstochowskiej. Wizerunek z Koronacji  Matki Bożej Częstochowskiej.  Widnieją litery: R.M.A. (Maryja Królowa Aniołów) Znajduje się w niej Krzyż z tabliczką INKZ, obraz św. Barbary, Obraz św. Andrzeja, Obraz Michała Archanioła, Feletrony z obrazem: Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Matki Bożej Częstochowskiej, Serca Jezusa i Serca Maryi; Figura Matki Bożej Niepokalanej. W kaplicy znajduje się krzyż używany  w czasie plenerowej Drogi Krzyżowej, stare stacje Drogi Krzyżowej z kościoła, stare konfesjonały, dzwon na wieży z 1908 r.
Stara fisharmonia odnowiona znalazła miejsce na plebani.

11-12.06 1964 roku modlił się w tej kaplicy wraz z mieszkańcami Arcybiskup Karol Wojtyła

Kościół i Parafii przyjęła Imię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z chwilą powstania Parafii obecnie w kaplicy czcimy Matkę Bożą Anielską 2 sierpnia – II Odpust w Słotwinie. Z tym dniem związana jest Wieczysta Adoracja

Kaplica odnowiona 2008 r. Pobłogosławiona przez ks. Infułata Stanisława Dadaka Kanclerza Kurii Bielsko-Żywieckiej w 2009 r. w pierwszy Odpust parafialny N.S.P.J.. Kaplica  otwarta w każde nabożeństwo i nagłośniona. Kaplica ponownie odnowiona w  2013r.

 

ZDJĘCIA: