Relikwie św. Archanioła Tadiniego

relikwie sw archaniola tadiniegoUrodził się 12 października 1846 r. w Verolanuova koło Brescii we Włoszech, w wielodzietnej rodzinie mieszczańskiej. Od dzieciństwa był wątłego zdrowia i potrzebował szczególnej opiek Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej rozpoczął naukę w gimnazjum w Lovere. W 1864 r. wstąpił do seminarium w Brescii, do którego uczęszczał także jego brat Giulio. i r W tym okresie uległ wypadkowi, który spowodował, że do końca życia utykał.

W 1870 r. Archanioł Tadini przyjął święcenia kapłańskie, po czym ciężko zachorował. Z tego powodu pierwszy rok kapłaństwa spędził w domu rodzinnym. W latach 1871-1873 był wikariuszem w górskiej miejscowości Lodrino, a następnie kustoszem sanktuarium Sani;' Mai delia Noce koło Brescii. W obu parafiach był również nauczycielem w szkole podstawowej. W swoim życiu kapłańskim wyróżniał się szczególną miłością dla najbardziej potrzebujących Gdy wielka powódź pozbawiła wielu parafian dachu nad głową, ks. Tadini znalazł dla nich schronieni i zorganizował stołówkę, w której przygotowywano codziennie 300 posiłków.

W 1885 r. ks. Tadini przeniósł się do parafii w Botticino Sera, a po dwóch latach mianowano go jej proboszczem. W posłudze duszpasterskiej skupiał uwagę na nowych formach ubóstwa, które pojawiły się w okresie rewolucji przemysłowej oraz na pogłębianiu życia duchowego parafian. Z jego inicjatywy powstał przy parafii chór, zespół muzyczny i różne wspólnoty religijne Założył również Robotnicze Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy, które otaczało opieką chorych starszych i ofiary wypadków przy pracy oraz stawało w obronie ich praw. Szczególne! upici Święty otaczał młode robotnice, których położenie było wówczas najtrudniejsze. Z myślą o nich w latach 1891-1895, działając w duchu encykliki Leona XIII Rerum Novarum, zaprojektował i wybudował przędzalnię, przeznaczając na ten cel swoją część majątku rodzinnego. Po trzech latach zakupił przyległy do przędzalni dom, w którym zamieszkały siostry z założonego przez niego Zgromadzenia Sióstr Robotnic Świętego Domu Nazaretańskiego. Zakonnice pracowały w fabrykach i otaczały opieką religijną robotnice, zwłaszcza młode. Zgromadzeniu przyświeca! ideał pokornego i pracowitego życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

Święty był dla swoich podopiecznych dobrym i miłującym ojcem, gorliwym kaznodzieją i duszpasterzem, który z wielką pobożnością sprawował sakramenty święte. Mimo kalectwa, godzinami modlił się na stojąco w kościele. O jego głębokiej miłości do Boga mówią słowa ułożonej przez niego modlitwy:

«0 mój dobry Jezu, (...) kocham Cię z całego serca, kocham Cię, kocham Cię ponad wszystko. W mym sercu, Jezu, wierzę w Ciebie, kocham Cię, słyszę Twój glos, uwielbiam Cię, kontempluj Cię w Świętej Hostii, o Jezu».

Jego duchowość znamionowała pokora, kult Eucharystii, post i umiłowanie modlitwy różańcowej Zmarł 20 maja 1912 r. w Botticino Sera w opinii świętości mając 66 lat. Został beatyfikowali przez papieża Jana Pawła II 3 października 1999 roku. Kanonizacji dokonał Benedykt XV 26 kwietnia 2009 roku. Oba akty odczytano w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jego wspomnienie przypada 20 maja. Powszechnie nazywany jest: Drugim Proboszczem z Ars.

Nabożeństwo we wspomnienie 20 maja, ucałowanie relikwii, okazjonalnie z racji modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

Relikwie podarował kleryk Krzysztof Wilk 5.04.2012 r. z racji Wielkiego Czwartku z okazji Dnia Kapłańskiego w 25 roku posługi kapłańskiej Ks. Proboszcza Mieczysława Grabowskiego

Jesteś tutaj: Home Relikwie Relikwie św. Archanioła Tadiniego