Chorągiew

W okresie wielkanocnym we wszystkich kościołach umieszczana jest figura przedstawiająca Chrystusa, który stoi i trzyma w ręce chorągiew. Ta figura noszona jest także w każdej wielkanocnej procesji. To szczególny wizerunek Jezusa, który mało dziś do nas przemawia. Pochylmy się więc nad jego symboliką.

DSCN3407 1

 Symbolika chorągwi

Jako pomoc w odkrywaniu symboliki chorągwi posłużą nam słowa starej pieśni wielkanocnej Chrystus zmartwychwstał, jest. Jej powstanie datuje się pomiędzy XIV a XVII wiekiem. Kluczowa dla nas myśl zapisana jest w postaci specyficznego dialogu z Marią z Magdali.

Powiedz nam Maryja, gdzieś Pana widziała. Widziałam Go po męce, trzymał chorągiew w ręce.    

To świadectwo tej, którą Chrystus wybrał na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej nowiny. W jej usta włożone są dwie ważne informacje. Maria widziała Jezusa: (1) po Męce (2) z chorągwią w ręce. W czasach, gdy pieśń powstała, słowa te mówiły bardzo dużo.

Najpierw spójrzmy na samo znaczenie chorągwi. Chorągiew to najważniejszy znak oddziału, organizacji lub szkoły, który wyraża ich istotę. Podkreślają to znaki i słowa widniejące na każdej chorągwi. Chorągiew występuje tylko w jednym egzemplarzu, chorągiew nie ma kopii, co wskazuje na jej całkowitą jedność z oddziałem czy organizacją. Od chwili wręczenia towarzyszy organizacji czy szkole w każdej uroczystości.

Jeśli chodzi zaś o oddział wojskowy, chorągiew towarzyszy mu nie tylko w uroczystych chwilach, ale także w każdej bitwie. Walczy się z chorągwią i o chorągiew. Utrata chorągwi oznaczała wykreślenie oddziału z rejestru, skazanie go na niepamięć. W razie rozwiązanie lub rozbicia jednostki w wyniku walk chorągiew była ukrywana, aby nie dostała się w ręce wroga, czasami zaś dzielono ją między żołnierzy lub niszczono. Tam gdzie to było możliwe, zwycięskie siły zabierały chorągwie wroga jako najcenniejsze trofea wojenne. Przejęcie chorągwi oznaczało pokonanie wroga.

Chrystus trzymający chorągiew

Zwrot: „Widziałam Go po męce, trzymał chorągiew w ręce” był więc w swojej treści jasny, szczególnie dla żołnierzy. Ten, kto po bitwie trzymał chorągiew w ręce, był zwycięzcą.

Taka jest też wymowa figury Zmartwychwstałego. Chrystus po Męce, po bitwie, trzyma w ręce chorągiew. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że to nie jedna z potyczek, lecz decydująca wygrana, Chrystus odczekał jakiś czas. Odczekał do trzeciego dnia, aż opadł cały „bitewny kurz”, aż bok został przebity, aż zasłona przybytku rozdarła się, aż ziemia zadrżała, aż krew pod krzyżem zakrzepła, aż ucichł głos: „Zejdź z krzyża, a uwierzymy”, aż szaty zostały rozdzielone, aż urzędnicy potwierdzili zgon, aż wyschły łzy płaczących, aż opustoszała Golgota, aż kamień został zasunięty, aż nadzieja została pogrzebana, aż zapadła druga cicha noc, święta noc. I Wtedy stanął z chorągwią. I powiedział: „Mario”, a ona poszła i oznajmiła uczniom: „Widziałam Pana”.

Pokrwawiony Jezus, z ranami na rekach i nogach, z przebitym bokiem, Ten, który kiedyś powiedział o swoich owcach: „i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” (J 10,28), teraz to potwierdził. Okazał moc swego ramienia, z którego nikt nie zdoła wyrwać chorągwi.

Znak krzyża umieszczony na chorągwi wskazuje, jakie jest Jego przesłanie, w czym tkwi Jego siła i na czym polega Jego zwycięstwo. Ta Chrystusowa chorągiew nie ma kopii, to jest jeden jedyny i niepowtarzalny czyn. My mamy szansę dołączenia do grona Jego uczniów, do których biegła Maria, nad którymi powiewa wciąż ta sama chorągiew.

Jezu Zmartwychwstały, dziękujemy Ci za to, że przyjąłeś nas pod swoją chorągiew. Gdy zaś przyjdzie pokusa, by przejść pod inną, daj znak, byśmy przypomnieli sobie, która chorągiew jest zwycięska.

Źródło: Symbolika Świątyni – Ks. Marcin Cholewa i Ks. Marek Gilski

Chorągiew ministrantów w naszym kościele

Chorągiew przedstawia wizerunek Serca Pana Jezusa jako Króla z napisem „Zmiłuj się nad nami” i Świętą Rodzinę z napisem „Przyczyń się za nami”.

Chrystus w szatach królewskich. Na tunice Serce oplecione cierniem, płonące z krzyżem.

Ministranci witają się pięknym pozdrowieniem: Króluj nam, Chryste!, na co odpowiada się: Zawsze i wszędzie!

„Króluj nam, Chryste!” jest wyrazem pragnienia każdego ministranta, aby Chrystus naprawdę królował w jego sercu.

„Króluj nam, Chryste!” wyraża też staranie każdego ministranta o to, aby Chrystus królował w sercach ludzi. Dlatego odpowiedź: „Zawsze i wszędzie!”.

Wyznajemy więc, że jest Królem Wszechświata, władcą wszystkich ludzi i narodów oraz Panem całego stworzenia. Jego władanie jest absolutne: "Dana Mi jest wszelka władza w Niebie i na ziemi" (Mt 28, 18). Jest najwyższym i jedynym władcą: "Król królów i Pan panów" (Ap 19,16). Istotą noszenia tej chorągwi przez ministrantów jest publiczne uznanie władzy Serca Jezusa i wprowadzenie Go jako Króla do własnego życia..

"Mówiąc "tak" Chrystusowi, mówicie "tak" swoim najszlachetniejszym ideałom. Modlę się, aby On królował w waszych sercach oraz w ludzkości nowego wieku i tysiąclecia. Nie lękajcie się Jemu zawierzyć. On was poprowadzi, da wam siłę, byście szli za Nim każdego dnia i w każdej sytuacji..." Święty Jan Paweł II

Tak bardzo dzisiaj potrzeba dobrego przykładu i modlitwy, aby Chrystusowe królestwo ogarnęło wszystkich ludzi. Ministrant wzrasta w rodzinie. Ważną rolę odgrywają Rodzice. Stąd też trzeba zapatrzenia i wzoru Świętej Rodziny.

DSCN1048  DSCN1050  DSCN3396  DSC02182

 

Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję

„Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję” - to fragment jednego z siedmiu psalmów pokutnych, którego autorstwo przypisane jest królowi Dawidowemu, błagającemu o miłosierdzie.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające w Diecezji Bielsko-Żywieckiej już po raz XIX zorganizowało Konkurs Poezji Religijnej. Młodzież KSM, pragnie aktywnie włączyć się w przeżywanie „Roku Nawrócenia” - ogłoszonego przez Konferencję Episkopatu Polski, poprzez recytacje poezji zachęca do refleksji nad tematem nawrócenia lub inaczej: powstania ze słabości i grzechów.

Eliminacje okręgowe odbyły się 14 kwietnia 2015 r. w Domu Katolickim im. Jana Pawła II w Żywcu.

W eliminacjach uczestniczyły dzieci naszej Parafii z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie wraz z opiekunem ks. Mieczysławem.

  • Kowalska Wiktoria kl. II – „Spieszmy się kochać” - Ks. J. Twardowski
  • Jakubiec Dagmara kl. IV – „Wyjaśnienie” – Ks. J. Twardowski
  • Wandzel Julia kl. IV – Psalm 51
  • Sowa Katarzyna kl. VI – „Rozmowa wieczorna” - Adam Mickiewicz

DSCN3419  DSCN3421  DSCN3423  DSCN3425

Jezu ufam Tobie

Jezus podarował św. Faustynie na trudne chwile krótkie westchnienie: „Jezu, ufam Tobie”. Świat niczego tak nie potrzebuje jak Bożego miłosierdzia - głosi Jan Paweł II. Każdy człowiek potrzebuje Bożego miłosierdzia. Zostaje nam więc przyjąć to Boże miłosierdzie, wypowiadając nasze „Jezu ufam Tobie”. Papież Jan Paweł II ostatni dzień oktawy wielkanocnej ustanowił Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W Święto Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 Papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II Świętym.

Pan Jezus do św. Faustyny powiedział: „Pisz i mów o Moim Miłosierdziu”. „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego”. Pan Jezus wybrał Faustynę na Swoją sekretarkę, na rozdawczynię tegoż Miłosierdzia. Jej zadaniem w życiu ziemskim i w życiu przyszłym jest wypraszanie światu Bożego Miłosierdzia. Papież kanonizował Faustynę w Roku 2000, a nasz kościół powstał jako Wotum Roku Jubileuszowego. Nie mogło więc zabraknąć św. Faustyny w naszym kościele.

Obraz Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny znajduje się w bocznym ołtarzu w naszym kościele. Autorem obrazu Teresa Palka z Krakowa. Ołtarz - symbolizuje Dzienniczek św. Faustyny.

Św. Faustyna przypominająca o Bogu bogatym w miłosierdzie. Przez jej wstawiennictwo chcemy polecać Bogu nasze intencje.

Ten ołtarz będzie nam także przypominał że Bóg przemawia przez świętych i ich dzieła.

Są w naszym kościele relikwie i dzwon św. Faustyny.

Relikwiarz z relikwiami św. Faustyny zwieńczony jest symboliką kuli ziemskiej i postacią Chrystusa Miłosiernego z podpisem Jezu ufam Tobie. Umieszczone są słowa: ”Nie zazna ludzkość spokoju dopóki nie zwróci się do źródeł Miłości Bożej. Święta S.M. Faustyna Kowalska 1905-1938 Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia. Na podstawie literka M (Maryja) i Krzyż. Druga strona zawiera słowa: Beatyfikacja 18.04.1993 r. Kanonizowana 30.04.2000 przez Papieża Jana Pawła II w Rzymie i wygrawerowany jest herb papieski i napis Totus Tuus.

DSCN3410  DSCN3413  DSCN3415  DSCN3416

Dzwon w naszej parafii.

Strona A dzwonu – wizerunek św. Faustyny i napis „Jezu ufam Tobie". Strona B dzwonu - „Dar Parafii w Roku Beatyfikacji Jana Pawła II . l maja 2011. Słotwina A.D.2011"

phoca thumb l 007

Jezu Ufam Tobie - te słowa wyryte są przy Krzyżu Misyjnym a także na Krzyżu na „Gorylce”.

DSC00404

„Nauczcie się powtarzać piękny akt strzelisty Siostry Faustyny: Jezu, ufam Tobie!”. Nauczmy się powtarzać, słowem i czynem - Św.Jan Paweł II

Spotkanie Wielkanocne Koła Gospodyń Wiejskich w Słotwinie

Koło Gospodyń Wiejskich w Słotwinie istnieje już przeszło pół wieku. Ich działalności zawdzięczać możemy zachowanie naszej lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Członkowie w strojach regionalnych uświetniają życie naszej małej ojczyzny. 7 kwietnia b.r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się drugie z kolei spotkanie wielkanocne na które zaproszono proboszcza parafii Ks. Mieczysława Grabowskiego oraz koleżanki z sąsiedniej wioski. Były życzenia i ozdobiony stół, pokarmy: żurek, baby wielkanocne, kawa i herbata. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

P3240873 P3240875 P3240879 P3240880

Pielgrzymka do Fatimy, Lourdes, La Sallette

fatima

 

Zapraszamy na zagraniczną pielgrzymkę do Fatimy, Lourdes, La Sallette.

Szczegółówe informacje na temat pielgrzymki znajdują się poniżej:

Pobierz: Program pielgrzymki

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

„Alleluja, Jezus żyje” - brzmią radosne słowa w ten wyjątkowy niedzielny poranek. Zmartwychwstanie-inaczej powstanie z martwych. Wiara w powstanie Pana Jezusa z martwych jest najważniejsza prawdą chrześcijaństwa.

Najważniejszym spotkaniem z Chrystusem zmartwychwstałym jest Eucharystia. Tam możemy spotkać żywego i prawdziwego Pana, słuchać Jego słów i przyjąć Go w Komunii Świętej. Każda niedziela jest świętem-pamiątką dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał.

DSCN3381  DSCN3390  DSCN3394  DSCN3396

DSCN3398  DSCN3400

Życzenia

Bóg nie obiecywał nieba bez chmur,
ścieżek życia usłanych różami;
Bóg nie obiecywał słońca bez deszczu,
radości bez smutku, pokoju bez bólu.
Bóg obiecał siłę na każdy dzień, odpoczynek po trudzie,
światło na drogę, łaskę na czas prób, pomoc z wysoka,
niezawodną przyjaźń, nieśmiertelną miłość. (Annie Johnson Flint)

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J3,16)

Z okazji Świąt Paschalnych dzielę się radością z obecności pośród nas Chrystusa Zmartwychwstałego.
Życzę mocy wiary - owocującej modlitwą,
odwagi miłosierdzia - pomnażającej miłość bliźniego
oraz twórczej współpracy z Duchem Świętym,
który buduje i ożywia Wspólnotę Kościoła

Biskup Bielsko-Żywiecki Roman Pindel

Wielka Sobota - Zwycięstwo światła

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczyna liturgia światła. Kapłan święci przed kościołem ogień i zapala od niego paschał - symbol zmartwychwstałego Chrystusa, który jest światłością świata. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: ”Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Umieszcza na nim również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ symbolizujących rany Jezusa. Potem paschał jest wnoszony do świątyni, w której jest zupełnie ciemno, a wierni zapalają od niego swoje świece. Następnie kapłan śpiewa orędzie wielkanocne.

„Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani” (Exsultet)

DSCN3300  DSCN3309  DSCN3315  DSCN3326  DSCN3335

DSCN3344  DSCN3351  DSCN3352  DSCN3359  DSCN3364

Wy się nie bójcie!
Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.
Mt 28, 5-6

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły

Post jest szczególnym sposobem udziału w tajemnicy Męki Jezusa Chrystusa.

Zgodnie z rozporządzeniem Konferencji Episkopatu w Polsce następujące przepisy powinniśmy przestrzegać:

Czwarte przykazanie kościelne:

„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

  • Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).
  • Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.
  • Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.
  • Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

DSCN3243  DSCN3253  DSCN3256  DSCN3259  DSCN3264

 

Zobacz relację z Plenerowej Drogi Krzyżowej: http://lipowaiokolice.blogspot.com/2015/04/v-plenerowa-droga-krzyzowa-na-gorylke.html

Triduum Paschalne

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się Mszą Świętą Wieczerzy Paschalnej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się II nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

„To czyńcie na moją pamiątkę”

Liturgia Wielkiego Czwartku kieruje nasza uwagę ku Eucharystii, ku tamtemu wieczoru, kiedy Jezus złożył samego siebie pod postacią chleba i wina i powierzył się apostołom oraz ich następcom w słowach: ” To czyńcie na moją pamiątkę”.

O godz. 10.00 w katedrze św. Mikołaja wokół Biskupa zgromadzili się kapłani z całej diecezji i wspólnie podczas Mszy św. ponowili przyrzeczenia złożone w dniu święceń. Czynią to na pamiątkę ustanowienia przez Pana Jezusa w Wielki Czwartek sakramentu kapłaństwa. Następnie zostały poświęcone oleje św. wykorzystywane przy udzielaniu sakramentów: chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych i kapłaństwa. W czasie liturgii nastąpił obrzęd ustanowienia nowych animatorów Służby Liturgicznej

Msza Krzyżma Świętego (Missa Chrismatis)

Jako że Triduum rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej liturgia Mszy Krzyżma nie przynależy bezpośrednio do świętowania Triduum Paschalnego. Mszę Krzyżma Świętego (z poświęceniem olejów) sprawuje się jedynie w tym dniu i to zazwyczaj rano, nadto; tylko w kościele katedralnym. Mszę celebruje biskup wraz ze swoim prezbiterium diecezjalnym; w czasie celebracji (od 1970 r.) ma bowiem miejsce odnowienie przyrzeczeń kapłańskich (po homilii). Liturgia ta ukazuje jedność Kościoła w diecezji.

„W czasie liturgii, po odnowieniu przyrzeczeń kapłańskich, następuje obrzęd święcenia olejów. Święci się trzy ich rodzaje: krzyżmo (oleum chrismum) czyli oliwę zmieszaną z wonnym balsamem (koloru czarnego), służącą przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, przy konsekracji kościoła, ołtarza itd.; olej chorych (oleum infirmorum) przeznaczony do udzielania sakramentu namaszczenia chorych, oraz olej katechumenów (oleum catechumenorum), którego używa się w czasie udzielania chrztu dorosłym. Dopuszczalne jest też oddzielne święcenie olejów; oleju chorych pod koniec modlitwy eucharystycznej, zaś krzyżma i oleju katechumenów; po Komunii. Olej jest symbolem mocy Bożej udzielanej w momencie namaszczenia. W Piśmie Świętym czytamy, iż olejem namaszczano królów (Dawid: 1 Sm 16,1-13, Saul: 1 Sm 10,1), proroków (Eliasz) oraz kapłanów: Lb 21,10 (Samuel, Aaron: Lb 3,1-4). Z kolei wszystkie te godności, przez szczególne namaszczenie Duchem Świętym, otrzymał Jezus Chrystus, a wraz z Nim, w chwili święceń kapłańskich; wszyscy biskupi i prezbiterzy”. (DMAK; Liturgia Wielkiego Czwartku).

W tej uroczystości tradycyjnie uczestniczyli Lektorzy z naszej Parafii:

DSC6504  DSC6510  DSC6521

Olej krzyżma i olej chorych w naszej parafii:

DSCN3216

Ciemnica w naszej parafii:

DSCN3225

Jesteś tutaj: Home