Zaproszenie

Dzień 20 lutego 2016 roku będzie dla Rocznika Błogosławionego Michała Sopoćki dniem szczególnym. Podczas Mszy Świętej o godzinie 17.00 w Centrum Świętego Jana Pawła II w Krakowie otrzymamy Urząd Akolity. Będzie to kolejny stopień na naszej drodze ku kapłaństwu Chrystusowemu, przybliży nas do Ołtarza, gdzie będziemy mogli głębiej kontemplować tajemnicę Eucharystii. Będziemy czuli się umocnieni Waszą modlitwą i uczestnictwem w tym tak ważnym dla nas wydarzeniu.

Na czas wzmożonego przygotowania polecamy się opiece modlitewnej.

Kleryk Sławomir Pietraszko

Modlitwa w intencji akolitów

Boże, Ty powierzyłeś swojemu Kościołowi Chleb Życia Wiecznego. Niech On przemienia serca akolitów tak , by coraz bardziej płonęły miłością ku Tobie. Spraw, aby tak postępowali, by mogli godnie służyć przy Twoim Ołtarzu, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

XIX Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Biblijnej „JONASZ”

Rejonowy Konkurs Wiedzy Biblijnej z Ewangelii Św. Marka odbył się w Szkole Podstawowej im. Jan Klicha w Wieprzu 8 lutego 2016 roku.

W Konkursie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie: Duraj Marlena, Jakubiec Dagmara, Wieczorek Mateusz, Wolny Patrycja wraz z Katechetą  Ks. Mieczysławem.

Główną ideą Konkursu Wiedzy Biblijnej jest poznanie Słowa Bożego, rozumienie tekstu biblijnego i zachęta, aby zgodnie z tym słowem żyć.

Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz” ma charakter ekumeniczny i międzynarodowy (prowadzony jest także w Republice Czeskiej). Konkurs obejmuje dzieci i młodzież Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz innych wyznań.

DSCN5327  DSCN5332

Film z festiwalu kolęd i pastorałek

Film z festiwalu kolęd i pastorałek w Słotwinie:

Nagranie w lepszej jakości można zobaczyć na:  https://youtu.be/AHD1aJXNu-o

40-godzinne nabożeństwo

Rozpoczynamy 40-godzinne nabożeństwo poprzedzające Wielki Post. Zapraszam na adorację indywidualną od godz. 11.30 - 15.30.

NIEDZIELA - 24.01.2016

Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Słotwiny - nad kościołem
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Bugaja
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA - 31 .01.2016

Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Bugaja
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
Godz. 14.30 – 15.30   adorują mieszkańcy Słotwiny - nad kościołem
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA - 7.02.2016

Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Słotwiny -nad kościołem
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Bugaja
Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Przeżywanie adoracji przez Świętą Faustynę

„W jednej adoracji przyrzekł mi Jezus, że: Duszom, które ucie­kać się będą do mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego. Boleje serce moje – mówił Jezus – nad tym. że nawet dusze wybrane nie rozumieją, jak wielkim jest moje miłosierdzie; obcowa­nie ich jest w pewien sposób niedowierzaniem. O, jak to bardzo rani serce moje. Wspomnijcie na mękę moją i jeżeli nie wierzycie słowom moim, wierzcie przynajmniej ranom moim” (Dz. 379).

Pamiętamy

17 stycznia 2016 roku udaliśmy się do Katowic-Brynowa aby uczcić 76. rocznicę zamordowania Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza i 36 mieszkańców Gminy Lipowa, rozstrzelanych 18 stycznia 1940 roku w Katowicach. W delegacji 50-osobowej uczestniczyli przedstawiciele naszej Parafii; dzieci, młodzież i dorośli na czele z Panem Wójtem Gminy Lipowa, Radnymi naszej Parafii, Panią Sołtys, Przewodniczącym Spółki Wodociągowej i Prezesem OSP Słotwina.

Tablica upamiętniająca to wydarzenie znajduje się w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie. Kościół znajduje się obok miejsca , gdzie został rozstrzelany ks. Ferdynand i Parafianie. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego bierze początek w tragicznych wydarzeniach z 16 grudnia 1981 r., kiedy to w starciu z oddziałami milicji zginęło 9 górników kopalni „Wujek” w Katowicach. 16 grudnia 1981 roku po tragicznych wydarzeniach związanych z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego, na miejscu tragedii wzniesiona drewniany krzyż, który stał się symbolicznym początkiem Parafii. Drewniany krzyż przy kopalni „Wujek” zainspirował budowę nowego kościoła oraz tworzenie nowej wspólnoty parafialnej.

W kościele w czasie Nabożeństwa wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie modliliśmy się za zamordowanych rozważając siedem słów Chrystusa na krzyżu, odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego a następnie program słowno-muzyczny poprowadziła Młodzież KSM i Schola liturgiczna, przypominając życiorys Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza i ostatnie chwile życia Jego i Parafian.

Przy tablicy upamiętniającej, odczytaliśmy Imiona i Nazwiska rozstrzelanych, odmówiliśmy Litanię i odśpiewaliśmy pieśń do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, złożyliśmy wieńce i kwiaty, zapaliliśmy znicz.

Dziękujemy Kapłanom, Panu Kościelnemu, Parafianom Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie za życzliwe przyjęcie. Msza Święta w Ich intencji w naszym kościele 26 stycznia 2016 roku o godz. 7.00.

DSCN5246  DSCN5249  DSCN5261  DSCN5266

DSCN5285  DSCN5293  DSCN5296  DSCN5310

Opłatek Seniorów 2016 roku

Zbliżający się Dzień Babci i Dzień Dziadka, czas jeszcze śpiewania kolęd i pastorałek to dobra okazja , aby spotkać się z Seniorami naszej Parafii. Rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy św. w kościele parafialnym 16 stycznia 2016 roku o godz. 14.00, a po Mszy św. w Domu Strażaka: Jasełka przygotowane przez uczniów kl. II pod przewodnictwem wychowawczyni Pani mgr Marii Wandzel, dzielenie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek oraz poczęstunek.

W czasie Mszy Świętej jak i w Strażnicy towarzyszyła nam refleksja na temat roli Seniorów w naszej Parafii. Posłużyły nam myśli zaczerpnięte z książki: Ks. Wiesław Przygoda „Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku. W: Starość – problem czy szansa?, Refleksja Pastoralnoteologiczna, Redakcja Ks. Jan Dziedzic, Kraków 2015.

„Według św. Jana Pawła II „podeszły wiek jest czasem łaski, który wzywa, aby z żarliwością i miłością zjednoczyć się ze zbawczą tajemnicą Chrystusa i głębiej uczestniczyć w realizacji jego zamysłu zbawienia”. Wiek emerytalny „otwiera przed ludźmi starszymi nowe możliwości kontynuowania przez nich pracy apostolskiej, którą winni odważnie podejmować, pokonując pokusy nostalgicznego zamykania się we wspomnieniach z przeszłości” . Ponieważ najbardziej naturalnym dla człowieka starego środowiskiem jest rodzina, staje się ona zarazem pierwszym i najważniejszym środowiskiem działalności apostolskiej seniorów. Do głównych zakresów posłannictwa ludzi w podeszłym wieku należy apostolat w dziedzinie kultury i edukacji, apostolat społeczno-charytatywny, apostolat cierpienia i apostolat modlitwy.

Apostolat w dziedzinie kultury i edukacji

Według nauczania kościoła obecność ludzi w podeszłym wieku w kręgu rodzinnym ukazuje ciągłość pokoleń oraz wzajemne wspomaganie się w wypełnianiu różnych zadań i zdobywaniu świętości (KK11). Zdaniem św. Jana Pawła II osoby starsze nie tylko gwarantują ciągłość pokoleń i pokazują wzajemną zależność ludu Bożego, ale także maja charyzmat przekraczania barier pomiędzy pokoleniami. Ludzie starzy są „strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regulują życie społeczne” . Dlatego ludzie starzy mogą swoją wiedzą, dojrzałością i doświadczeniem służyć młodemu pokoleniu radami w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego.

Kościół oczekuje od seniorów, aby stali się podmiotami ewangelizacji kultury; katechetami i świadkami życia w pełni chrześcijańskiego

Dokument II Polskiego Synodu Plenarnego podkreśla, że dziadkowie mogą przyczynić się do budowania więzi rodzinnych przez przykład właściwej hierarchii wartości, troski o przekaż wiary, pokój wewnętrzny i zgodę w rodzinie. Wzajemna miłość i komunia osób w rodzinie wielopokoleniowej jest dla wszystkich szkoła bogatego człowieczeństwa. Młodzi małżonkowie, przezywając swoje pierwsze trudności życiowe, mogą znaleźć w ludziach starszych osoby godne zaufania , prze którymi mogą się otworzyć i zasięgnąć u nich rady. Zadaniem dziadków w rodzinie wielopokoleniowej jest ewangelizacja młodszego pokolenia. Skuteczność ewangelizacji nie zawsze jest uzależniona od sprawnego działania, lecz od cierpliwości i poświęconego czasu, dlatego ludzie w podeszłym wieku mogą okazać się dobrymi ewangelizatorami. W wielu rodzinach dzieci i wnuki poznają podstawy wiary dzięki dziadkom, którzy mogą poświęcić im swój czas, podczas gdy rodzice zajęci są innymi sprawami”.

W Piśmie Świętym najważniejszym elementem i podstawą do szanowania osób starszych jest ich związek z mądrością życia (Hi12,12). Źródłem tego związku jest życiowe doświadczenie tych osób i ich wzajemna łączność z Bogiem (Syr25,4-6). Mądrość, o której mówi Pismo Święte, nie jest tylko czysto ludzką refleksją nad światem i człowiekiem albo rezultatem tylko ludzkiego wysiłku umysłowego, jakim była grecko-rzymska filozofia. Mądrość ta jest bezpośrednio związana z doświadczenie religijnym i wiarą w Boga. Według te koncepcji pełnię mądrości posiada tylko Bóg, a człowiek uzyskuje w niej udział poprzez swój związek Bogiem i pełnieniem jego woli. Potwierdza to biblijne wyrażenie: „bojaźń Boża jest początkiem mądrości”(Prz1,7);Ps111.10. Święty Jan Paweł II zachęcał ludzi w podeszłym wieku, by tą mądrością wspomagali w trudzie wzrastania ludzi młodych oraz „poświęcili im czas i uwagę w momencie, gdy otwierają się na przyszłość i szukają miejsca w życiu”.

Podziękowanie: Radnym z naszej Parafii, Pani Sołtys, Akcji Katolickiej podziękowanie składam na ręce Pana Prezesa Jana Byrdy , uczniom Kl. II wraz z Panią wychowawczynią, Paniom przygotowującym posiłek, Prezesowi OSP Janowi Binda a zarazem kościelnemu, Panu Organiście , Prezes KGW, Panu Przewodniczącemu Spółki Wodociągowej w Słotwinie, Pani prowadzącej blog „Lipowa i okolice” i wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości.

Z wdzięcznością Ks. Proboszcz

ZDJĘCIA

Zobacz również: http://lipowaiokolice.blogspot.com/2016/01/spotkanie-opatkowe-w-sotwinie.html

Kolędowanie w Słotwinie

Miłosierdzie stało się żywe i widoczne w Jezusie z Nazaretu
Papież Franciszek

Kolejny już raz 10 stycznia 2016 roku cieszyliśmy się parafialnym kolędowaniem. W tym roku przybrało ono ton Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. W pięknych słowach kolęd i pastorałek wspólnie doszukiwaliśmy się obrazu miłosiernej miłości Boga względem nas – kiedy wielki Bóg pochyla się nad małym człowiekiem i przybiera postać Dzieciątka, byśmy my – zwykli, tak często niedoskonali ludzie mogli wejść na drogę zbawienia.

W tegorocznym 11. Festiwalu Kolęd i Pastorałek wzięło udział aż 47 uczestników. Do kolędy rozgrzały nas przedszkolaki. Występowali soliści śpiewający a capella, soliści przy akompaniamencie organów oraz gitary, a także duety, tria oraz kolędujące już tradycyjnie rodziny Wronów i Traczów. Uczestnicy zaskakiwali nie tylko pięknymi głosami i repertuarem, ale także wspaniałymi przebraniami. I tak na scenie gościliśmy pastuszków, Maryję, Józefa, aniołki i górali. Całości fachowym okiem przyglądało się jury w składzie Pani Maria Wandzel, Pani Maria Binda-Sapeta oraz Pan Krzysztof Kliś. Czas obrad umilały nam grupy kolędnicze. Z pięknymi życzeniami wystąpili Kolędnicy od Kaplicy, swój czas mieli także Kolędnicy z Dolnej Słotwiny, którzy przyprowadzili misia i niesforną kozę, a także schola działająca przy parafii. Wisienką na torcie był koncert akordeonowy w wykonaniu Piotra Dawida.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego festiwalu i ich rodzinom za trud włożony w przygotowanie repertuaru oraz wspaniałych przebrań. Dziękujemy wspaniałym grupom kolędniczym umilającym czas oczekiwania na werdykt jury – Wasz śpiew, muzyka i wspaniałe przebrania są co roku ogromnie pozytywnym akcentem festiwalu! Dziękujemy prowadzącej Pani Dominice jak zawsze profesjonalnie przygotowanej w myśli twórcze i Pani Anecie prowadzącej blog „Lipowa i okolice”. Znak to już pewny, że kolędowanie w Słotwinie nie zaginie.

WYNIKI XI FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK

KATEGORIA I ‒ SOLIŚCI:

PRZEDSZKOLE/ZERÓWKA

 • wyróżnienie specjalne – Aniela Dobija, Patrycja Wandzel, Oliwia Chrobak, Antonina Patryn

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • I miejsceex aequo:Julia Ćwikła kl. II oraz Filip Śliwa kl. II
 • II miejsce: Zuzanna Wolny kl. II
 • III miejsce: Weronika Tracz kl. II
 • Wyróżnienie: Julia Kasela kl. I

SOLIŚCI Z INSTRUMENTEM

 • I miejsceex aequo: Dagmara Jakubiec kl. V oraz Wioleta Wandzel kl. V

KATEGORIA II ‒ DUETY I TRIA

NAJMŁODSZE, MIESZANE

 • Szczególne wyróżnienie – Kasia i Agnieszka Jasek oraz Madzia Socha oraz: ZosiaBojdys, Oliwka Jakubiec, Marysia Olek
 • I miejsceex aequo: Małgosia i Karol Pietraszko oraz: Wiktoria i Oliwier Semik, Oliwia Nykiel
 • II miejsceex aequo: Wiktoria i Julia Kowalskie oraz Monika i Mikołaj Pilarz
 • III miejsce: Anna Piela i Paulina Matuszek

SZKOŁA PODSTAWOWA/GIMNAZJUM

 • I miejsce: Martyna Sadlik, Katarzyna Sowa
 • II miejsceex aequo:Marlena Duraj, Julia Howaniec kl. IV oraz Emilia Wolny, Wiktoria Dobija kl. II
 • III miejsce: Tomasz Sowa kl. III, Adam Sowa kl. II + Bartłomiej Kubaczka kl. II

DOROŚLI I GRUPY KOLĘDNICZE

Wyróżnienie specjalne: Sylwia Wandzel + Jolanta Marszałek oraz Rodzina Wronów i Traczów

 

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 

Zobacz również: http://lipowaiokolice.blogspot.com/2016/01/xi-festiwal-koled-i-pastoraek-w-sotwinie.html

Lipowianie

W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2016 roku kolędował w naszym kościele Zespół Regionalny „Lipowianie”. Zespół powstał 17 lat temu i jest zespołem reprezentacyjnym Gminy Lipowa. Tworzy go grupa ludzi rozmiłowanych w tańcu, śpiewie, muzyce i tradycjach Żywiecczyzny. W swojej karierze artystycznej zespół zaprezentował się na wielu koncertach i konkursach tanecznych na terenie polski oraz poza jej granicami. Ma na swoim koncie liczne nagrody zdobyte zarówno w festiwalach ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Zespół zachęca aby dołączyły do grona „Lipowian” dzieci, młodzież oraz dorośli.

Dziękujemy za ubogacenie Liturgii Mszy świętej swoim śpiewem i muzyką oraz za koncert i wykonanie oryginalnych, regionalnych pastorałek Żywiecczyzny.

Ks. Proboszcz

ZDJĘCIA:

Ryzyko drogi

„Inną drogą udali się do swojej ojczyzny” (Mt2,12).

6 stycznia 2016r. za przykładem Mędrców podjęliśmy trud poszukiwania i wzmocnienia naszej wiary udając się na „Strumieńskie Betlejem” - żywą szopkę. W Strumieniu w sanktuarium św. Barbary pracuje nasz Rodak Ks. Stanisław Binda.

Roman Brandstaetter w swoim wierszu Modlitwa Trzech magów dopisuje jeszcze finał historii w Betlejem. Ewangelista Mateusz kończy ją zdaniem: „Inną drogą udali się do swojej ojczyzny” (Mt2,12).

Mędrcy z wiersza Brandstaettera drżą z niepokoju, pytając Boga:
Wracając od Ciebie,
Będziemy musieli iść inną drogą
Niż ta, którą tutaj przyszliśmy.
Czy nie możemy wrócić, Boże, tą samą drogą?”.

Trwając na modlitwie w Sanktuarium, adorując Chrystusa , który jest Światłością świata, w blasku Osoby Chrystusa odnajdujemy prawdę o sobie, sens swojej drogi i rzeczywistą miłość aż po śmierć. W wierze umacnia nas św. Barbara, która po przyjęciu chrześcijaństwa była zmuszana do porzucenia wiary. Namowy i groźby nie skutkowały poniosła śmierć męczeńską.

Czy ujrzawszy Twoją światłość w spotkanych ludziach zaangażowanych w ukazaniu w sposób wizualny Tajemnicy Wcielenia. Wielką życzliwość w przyjęciu nas, będziemy mogli żyć tak, jakby nic się nie stał? Po co ta stajnia, zwierzęta, chłód i uniżenie, po co tyle trudu. Żeby zapalić w nas na nowo wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest Drogą Prawdą i Życiem.

Podziękowanie składamy na ręce Ks. Prałata Oskara Kuśka i Ks. Rodaka Stanisława Binda.

Ks. Proboszcz

ZDJĘCIA:

Adeste Fideles - Przybądźcie wierni

To średniowieczny hymn na okres Bożego Narodzenia śpiewany w języku łacińskim. Wybrzmiał także w naszym kościele p.w. NSPJ w Słotwinie w czasie koncertu kolęd chóru „Ave Maria”z Bestwiny 3 stycznia 2016 roku.

Już po raz dziesiąty gościliśmy w naszej Parafii Chór „Ave Maria”. Chór powstał w styczniu 2000r. przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Ideą powstania były obchody 900-lecia istnienia bestwińskiej parafii. Dyrygentem jest doświadczony chórmistrz Pan mgr Marian Lubicki. Chór występuje głównie podczas uroczystości kościelnych, patriotycznych i okolicznościowych w kraju i zagranicą.

W czasie Liturgii Eucharystycznej chórzyści wyśpiewali kolędy: „Leży, leży…”, „Wiązanka kolęd” ( Do szopy, Ach ubogi w żłobie, W żłobie leży), „Wśród nocnej ciszy”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy się Chrystus rodzi”.

W czasie koncertu: „Bracia patrzcie jeno”, „Pasterze mili”, „Cicho na ziemię” (kolęda francuska), „Cicha noc”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Oj maluśki, maluśki (pastorałka)", „Gdy śliczna Panna, „Adeste Fideles”, „Lulajże Jezuniu”.

Na zakończenie pieśń Ludwiga van Bettovena do słów Fryderyka Schillera w przekładzie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Pieśń z IX Synfonia „Oda do radości”- mówiąca o bohaterstwie narodów, o byciu braćmi, przyjaźni, miłości oraz, że na gwiaździstym firmamencie miłość mieszka tam. Obecnie funkcjonuje jako hymn Unii Europejskiej.

Radości, miłości i dalszej przyjaźni. Tych obfitych darów Jezusa Odkupiciela życzyliśmy sobie wzajemnie w Nowym Roku 2016, prosząc Boga o błogosławieństwo.  

Dziękujemy za ubogacenie swoim śpiewem Liturgii Eucharystycznej i za uroczysty koncert po Mszy Świętej. Podziękowanie dla Chórzystów na ręce Dyrygenta Pana mgr Mariana Lubickiego.

Ks. Mieczysław

ZDJĘCIA

Jesteś tutaj: Home