Droga Miłosierdzia

„Gdy okręt wśród srożącej się burzy utraci maszt, liny i ster, a spienione fale pędzą go na skały, gdzie mu grozi rozbicie, wówczas strwożeni żeglarze uciekają do ostatecznego środka; spuszczają kotwicę, by się okręt zatrzymał i uchronił od roztrzaskania.
Taką kotwicą jest dla nas ufność w pomoc Bożą.”

bł. ks. Michał Sopoćko,
Miłosierdzie Boże w dziełach Jego,
tom 3, s. 197

Krok 1: Przygotowanie.

Każda droga ma swój początek – punkt wyjścia. Moment pakowania i te ostatnie chwile wyczekiwania. W naszym przypadku takim „pakowaniem” były kilkudniowe rekolekcje prowadzone przez ks. Piotra Hoffmanna. Sama etymologia słowa re-collectio oznacza ponowne zebranie, zgromadzenie. I gromadziliśmy – wiedzę na temat Bożego miłosierdzia, żeby zrozumieć niezwykłą dobroć Boga. Myślę, że wszystkim utkwiły w pamięci słowa rekolekcjonisty, że Jezus nie ma rąk, nóg, dłoni ani języka, bo to my mamy się stać Jego rękami – czyniąc dobro, Jego nogami – niosąc Ewangelię, Jego dłońmi – dając miłość czy Jego językiem – wyznając go naszą mową. Tak przygotowani duchowo i odnowieni przez sakrament pokuty mogliśmy z nadzieją oczekiwać na przybycie łagiewnickiego wizerunku.

Krok 2: Czas łaski.

Dzień 24 listopada na stałe wpisze się w pamięć parafian, a to z kilku powodów. Już od godziny 16:00 rozpoczęło się nerwowe wyczekiwanie na peregrynujący obraz wraz z relikwiami. Niespodziewanie, wcześniej przyjechał Ksiądz Biskup Piotr Greger, który miał przewodniczyć naszym uroczystością. Ciekawy zmian, jakie zaszły w naszej świątyni od czasu jego ostatniej wizyty w Słotwinie niemal „zajrzał w każdy kąt”, podziwiając dokonane renowacje i wystrój wokół kościoła. Zatrzymał się również na chwilę modlitwy w kaplicy Matki Bożej Anielskiej, w tym miejscu, które szczególnie świadczy o naszych związkach z papieżem Janem Pawłem II.

Punkt 17:00 przyjechał obraz Miłosiernego Zbawiciela wraz z relikwiami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Ceremonia przywitania zawierała kilka istotnych elementów. Najpierw hołd złożony przez pocałunek wizerunkowi i relikwiom. Następnie uroczyste wprowadzenie do kościoła przy asyście pocztów sztandarowych i Pań, niosących świece. Już po umieszczeniu przed ołtarzem wizerunek i relikwie zostały uroczyście okadzone (kadzidło to symbol oddawanej Bogu czci) a Ksiądz Proboszcz w okolicznościowym przemówieniu powitał wizerunek na Słotwińskiej ziemi. Na zakończenie ceremonii Biskup zapalił, ogniem symbolicznie wziętym od paschału (symbolu Zmartwychwstałego Chrystusa) świecę miłosierdzia, która miała płonąć przez cały czas peregrynacji.

Rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa z koncelebrą księży pochodzących z naszego dekanatu, w czasie której młodzież przyjęła sakrament bierzmowania.

Krok 3: Powołani i posłani.

O godzinie 22:00 wokół chrystusowego ołtarza zgromadzili się Księża rodacy ze wszystkich stron naszej diecezji. W okolicznościowej homilii ks. Włodzimierz Caputa, nawiązując do Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie, zwrócił uwagę na to, że każdy z nas jest posłany do szerzenia miłosierdzia i spełniania miłosiernych uczynków wobec braci.

Od tej Mszy aż do zakończenia peregrynacji w naszej parafii gościły, przywiezione z Krakowa relikwie trzeciego Apostoła Miłosierdzia – bł. ks. Michała Sopoćki. Dziś nieco zapomniany jest niezwykle ważny dla rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia. To on nakazał Siostrze Faustynie spisywanie wizji w tzw. „Dzienniczku”, znalazł jej malarza, który namalował pierwszy obraz według jej wskazówek oraz stworzył na potrzeby zatwierdzenia kultu cztero tomowe dzieło – teologiczne podstawy kultu miłosierdzia. Nasza parafia była drugą w diecezji (zaraz po Jaworzynce-Trzycatku), w której znalazły się trzy relikwiarze.

Krok 4: Miłosierni jak Ojciec.

Wszystko się kończy. 25 listopada miało miejsce nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i Msza na zakończenie peregrynacji, na zakończenie której Ksiądz Proboszcz zawierzył całą parafię Miłosiernemu Zbawicielowi. Wspólnota parafialna pożegnała obraz, który w asyście strażaków pojechał do parafii Lipowa. Zostało wiele pamiątek – zdjęcia, ornat na rok jubileuszowy, nowy mszał i książeczki… Zostało powiedzianych wiele słów, wiele zachęt. Teraz przed nami czas wprowadzania miłosierdzia w czyn. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Kl. Sławomir

Czytaj również: Znaki Miłosierdzia w Słotwinie - www.diecezja.bielsko.pl

 

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz Relikwii Św. Faustyny Kowalskiej i Św. Jana Pawła II - 24-25.11.2015

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” J 3,16. To w Jezusie Chrystusie objawiła się największa miłość Boga do nas. Wpatrujemy się w Krzyż znak największej miłości. Wpatrujemy się w obraz z ranami Jezusa Miłosiernego. Święty Jan Ewangelista kończy opis męki i śmierci Chrystusa na Krzyżu słowami: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili” J 19,37. W to przebite Serce na krzyżu wpatrujemy się w naszej Parafii i w tym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. W Tym przebitym Sercu w sposób szczególny objawiła się miłość zbawcza i odkupieńcza.

Pan Jezus powiedział św. Faustynie: ”Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością” (Dz.1520).

W Liście Pasterskim przed peregrynacją czytamy: „Sam tytuł bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia: Misericordiae vultus (Oblicze miłosierdzia) , wskazuje wprost na Jezusa Chrystusa, bo to On „jest obliczem miłosierdzia Ojca”. To właśnie On najdoskonalej – jak pisze Ojciec Święty – „swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga”. Dlatego też „potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia” (Misericordiae vultus).Kontemplować zaś osobę Jezusa można, rozważając słowa Ewangelii, modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia czy wpatrując się w obraz z napisem: Jezu ufam Tobie”. Chcemy to czynić nie tylko dzisiaj w czasie nawiedzenia ale zawsze.

Dziś wpatrujemy się i wczytujemy także w Twój Herb Ks. Biskupie. W Twoim Herbie jest zawołanie „In servitio Redemptori” (W służbie Odkupicielowi). Święty Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat od nawoływania do tego, aby wszyscy otworzyli się na Odkupiciela i jego moc: ”Otwórzcie na oścież drzwi Odkupicielowi”. Przybywając do nas Ks. Biskupie pragniesz nam to przypomnieć i zachęcić do otworzenia serca Odkupicielowi.
Twoja nominacja na biskupa zbiegła się z datą pierwszego liturgicznego obchodu bł. Jana Pawła II. Są i symbole Eucharystii – kosz z rozmnożonym cudownie chlebem i ryby. Symbole chleba i ryb przypominają, że w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Kościół urzeczywistnia tajemnicę odkupienia. Eucharystię, jako szczyt całego życia chrześcijańskiego.Za chwilę będziemy sprawować Eucharystię pod twoim przewodnictwem i słuchać Tego co chcesz nam powiedzieć .W twoim herbie Ks. Biskupie znajduje się krzyż z literą „M” Pragniemy wpatrywać się w rany Chrystusowe i Maryję Matkę Odkupiciela

Za kilka dni 8 grudnia 2015 roku rozpocznie się ogłoszony przez papieża Franciszka Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, a my będziemy świętować 7 rocznicę powstania parafii. Peregrynacja wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego i relikwii Świadków Miłosierdzia; św. Faustyny i św. Jana Pawła II wpisuje się w Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i nasze wielkie dziękczynienie.

Dziś Panie Jezu pragniemy Ci podziękować za Twoje Miłosierdzie, które objawiasz wobec nas grzesznych ludzi. Dziękujemy za Twoja i nasza Matkę- Matkę Miłosierdzia. Dziękujemy za objawienie Tajemnicy Twego Miłosierdzia św. Faustynie. Dziękujemy za papieża Jana Pawła II. Dziękujemy za Twój obraz, który jest narzędziem objawienia i przekazania Twego Miłosierdzia. Dziękujemy za Koronkę do Twego Miłosierdzia. Za obecność Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II w relikwiach w naszej Parafii.

Przyzywamy dziś świadków Bożego Miłosierdzia św. Faustynę, która mówiła ”Bóg jest Miłością i Miłosierdziem” i św. Jana Pawła II który mówił: „Bądźcie Apostołami Bożego Miłosierdzia”.

„Spójrz na obraz Miłosiernego Chrystusa i w głębi duszy-jak mówił św. Jan Paweł II-możesz usłyszeć, to co usłyszała św. Faustyna „Nie lękaj się, Ja jestem z Tobą. A jeśli szczerym sercem odpowiesz: Jezu ufam Tobie!. Znajdziesz ukojenie wszelkich niepokojów i lęków”.

Hasłem towarzyszącym nam w przygotowaniu do tego dnia były słowa, „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Dziś polecajmy Miłosierdziu Bożemu całą Parafię: dzieci, młodzież w sposób szczególny Tą, która na przyjąć Sakrament Bierzmowania, ludzi chorych, cierpiących i nas zgromadzonych w tej świątyni. I za Janem Pawłem II prosimy. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Powitanie – Ks. Proboszcz

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Rekolekcje 22-25.11.2015

Rekolekcje przed nawiedzeniem Obrazu Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Faustyny i św. Jana Pawła II prowadził Ks. mgr Piotr Hoffmann Diecezjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.

„Wpatrując się w Jezusa miłosiernego, w jego rany zadane przez ludzi podczas męki chcemy popatrzeć na nas samych: na nasze dłonie i nogi, chcemy spojrzeć w nasze serca, by przemieniać je na wzór Jezusa. By stawać się Apostołami Miłosierdzia w naszym życiu. Bogu niech będą dzięki za ten czas wspólnej drogi i modlitwy”.

Ks. Piotr Hoffmann
(Kronika parafialna)

DSCF8233

Święto Akcji Katolickiej

W niedzielę 22 listopada 2015 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w święto patronalne Akcji Katolickiej członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej Parafii uczestniczyli we Mszy świętej pod przewodnictwem ordynariusz bp Romana Pindla.

Dekretem Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego z dnia 12 listopada 2007 r. został utworzony Parafialny oddział Akcji Katolickiej w naszej Parafii.

DSCN4855  DSCN4865

Miłosierdzie źródłem nadziei

SŁOTWINA - 22-25.11.2015

REKOLEKCJE PRZED NAWIEDZENIEM OBRAZU PANA JEZUSA MIŁOSIERNEGO WRAZ Z RELIKIWAMI ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY I ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Program rekolekcji

Niedziela (22.11.) – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 • 8.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • 8.30 – Msza św. z nauką ogólną dla starszych –Hymn do Ducha Świętego
 • 10.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
 • 14.30 – nauka stanowa dla Rodziców
 • 15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego-Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • 15.30 - Msza św. Po Mszy św. nauka dla młodzieży pracującej, studiującej, młodzieży szkół średnich i gimnazjum

Poniedziałek (23.11)

 • 7.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • 8.00 – Msza św. z nauką ogólną
 • 16.00 – Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
 • 17.00 - 18.00 –Spowiedź
 • 17.30 - Różaniec
 • 18.00 - Msza św. z nauką ogólną
 • 19.00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży pracującej, studiującej, szkół średnich i gimnazjum

Wtorek (24.11)

 • 7.45 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • 8.00 – Msza św. z nauką ogólną
 • Spowiedź: 7.00 – 8.00 i 15.00 - 16.00. Ponadto przed każdą Mszą św.
 • POWITANIE OBRAZU I RELIKWII
 • 16.30 - Oczekiwanie w kościele i procesyjne wyjście z kościoła
 • Przyjęcie obrazu z parafii Ostre-Twardorzeczka – procesja do kościoła i hołd parafii
 • 17.00 - Msza św.. pod przewodnictwem Ks. Biskupa – Bierzmowanie
 • 19.00 - Nabożeństwo uczczenia obrazu i relikwii
 • 20.00 – Droga Krzyżowa
 • 21.00 – Apel Jasnogórski ,czuwanie młodzieży i KSM
 • 22.00 - Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne z udziałem Księży Rodaków  
 • 23.00 – Nabożeństwo uwielbienia

Środa (25.11) Czuwanie Parafian:

 • 24.00 - mieszkańcy Słotwiny nad kościołem
 • 1.00 -   mieszkańcy Dolna Słotwina
 • 2.00 – mieszkańcy Poddzielca
 • 3.00 - mieszkańcy Bugaja
 • 4.00 - Strażacy  
 • 5.00 – Róże Różańcowe
 • 6.00 – Akcja Katolicka
 • 7.00 – Koło Gospodyń Wiejskich.
 • 8.00 – Msza święta
 • 9.00 - Nabożeństwo wynagradzające za grzechy
 • 10.00 - Msza św. z kazaniem dla chorych i osób starszych z udzieleniem Sakramentu Chorych
 • 11.00 - Nabożeństwo dziękczynienia Parafii za dar wiary
 • 12.00 – Anioł Pański - Nabożeństwo z odczytaniem próśb
 • 13.00 - Modlitwa różańcowa za zmarłych z wypominkami
 • 14.00 – Dzieci Szkoły Podstawowej i Przedszkola
 • 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • 15.15 - MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE NAWIEDZENIA. AKT ZAWIERZENIA PARAFII MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
 • 16.15 – Liturgiczne pożegnanie obrazu i relikwii Przekazanie obrazu i relikwii do parafii Lipowa

Oto ja, poślij mnie!

16 listopada 2015 r. podczas Mszy św. w naszej Parafii odbył się obrzęd przyjęcia kandydatów i ministrantów do Służby Liturgicznej. Liturgię ubogaciła swoim śpiewem Schola Liturgiczna.

Oto ja poślij mnie”  – pod takim hasłem w dniach od 3 do 8 sierpnia 2015r. trwała w Rzymie jedenasta pielgrzymka Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów. Służba liturgiczna ołtarza spotkała się z Ojcem Świętym Franciszkiem na wieczornych nieszporach.

Zwracając się do przybyłych ministrantów Ojciec Święty Franciszek podkreślił istotę posługi ministranta. Ministrant, jak mówił, „nie zachowuje wiary dla siebie, ale dzieli się nią. Jest świadkiem, iż wiara może nadać nowy kierunek naszym krokom, że ona nas czyni wolnymi i mocnymi, abyśmy byli gotowi i zdolni do misji”.

– Wy, drodzy ministranci, im bliżej będziecie ołtarza, im bardziej będziecie pamiętać, aby rozmawiać z Jezusem w codziennej modlitwie, im bardziej będziecie się karmić Słowem i Ciałem Pańskim, tym bardziej będziecie umieli iść ku bliźniemu, niosąc mu w darze to, co otrzymaliście, wkładając z waszej strony w ten dar entuzjazm i radość, jaka została wam ofiarowana – podkreślił Ojciec Święty.

Dziękując ministrantom za ich posługę papież dziękował im, że odpowiedzieli na wezwanie Pana tak, jak to uczynił prorok Izajasz.

– Dziękuję za waszą dyspozycyjność w służeniu przy ołtarzu Pańskim, czyniąc z tej posługi miejsce treningu w wychowywaniu się do wiary i do miłości bliźniego. Dziękuję, że również i wy rozpoczęliście odpowiadać tak, jak uczynił to prorok Izajasz: „Oto jestem, poślij mnie” (Iz 6, 8 ) – dodał Papież.(KAI,4.8.2015)

Słowa papieża Franciszka stały się treścią rozważań w czasie Mszy św. i na spotkaniu w salce z ministrantami i rodzicami przy dobrym cieście i herbacie.

ZDJĘCIA:

 DSCN4809  DSCN4812  DSCN4819  DSCN4828  

Myśląc Ojczyzna

We wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa 11 listopada 2015 r. obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

O godzinie 10.30 sprawowana była w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie Msza święta za Ojczyznę. W koncelebrze uczestniczył także nasz rodak Ks. Krzysztof Wilk. Uczestniczyli przedstawiciele różnych grup społecznych, instytucji i licznie zgromadzeni wierni.

Wielkim Patriotą był Św. Jan Paweł II, który przebywał w naszej Wspólnocie w 1964 r. jako Arcybiskup Metropolita Krakowski. W kaplicy obok kościoła modlił się i udzielił błogosławieństwa mieszkańcom a trasę którą przemierzył odwiedzając osobę starszą w czasie Wizytacji Kanonicznej stanowi teraz szlak Plenerowej Drogi Krzyżowej.

Patriotyzm Świętego Jana Pawła II przejawiał się od młodości poprzez granie w teatrze, pisanie wierszy, mówił o naszej Ojczyźnie.

„Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam...
Gdy myślę Ojczyzna -
By zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń,
Którą wypełnia”.

Poezja Jana Pawła II

W czasie pielgrzymek był ambasadorem naszej Ojczyzny. W czasie pielgrzymek do Polski nawiązywał do swoich korzeni, do kraju naszych Ojców. Nigdy nie pozwolił powiedzieć złego słowa na Ojczyznę.

W 1979 podczas homilii na placu Zwycięstwa w Warszawie św. Jan Paweł II powiedział: Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. „Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jest Chrystus” (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). Trzeba iść po śladach tego, czym – a raczej kim – na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi.

Zachęceni wielkim patriotyzmem my także pragniemy naśladować Wielkiego Polaka. Chcemy ten Patriotyzm zaszczepić sercach nie tylko ludzi dorosłych, ale przede wszystkim w ludziach młodych. Dlatego od 2005 r. tego dnia odbywa się w naszym kościele program słowno-muzyczny poświęcony Świętu Niepodległości, przygotowany przez dzieci Szkoły Podstawowej, a od 2010 r. udajemy się także pod Pomnik poświęcony Tym co zginęli za Naszą Ojczyznę.

ZDJĘCIA:

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Zaproszenie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie koło Tarnowa.

Wyjazd odbędzie się 28 listopada 2015 roku. W programie:

 • godz. 7.00 wyjazd z dolnej płyty dworca PKS w Bielsku-Białej
 • Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny Kózkówny oraz Msza św.
 • Powrót do Bielska-Białej w godzinach wieczornych.

Koszt pielgrzymki: 35 zł od osoby.

Zapisy: do 20 listopada 2015 roku w biurze KSM (ul. Żeromskiego 5,7 Bielsko-Biała), pod numerem telefonu: 696469228 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Tyś patronką moich dobrych dni,
Tyś patronką w smutku
Kiedy serce mego zamknę drzwi
Pukasz po cichutku
Kiedy nurt życia porywa mnie
Za rękę prowadź
Żeby choć na serca dnie
Czystość swą zachować"

*bł. Karolina Kózkówna patronka młodzieży, orędowniczka rodzin,
patronka Ruchu Czystych Serc i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie

Królowo Różańca Świętego

Papież Klemens XI wprowadził cześć dla Najświętszego Różańca w całym Kościele powszechnym. Natomiast Papież Leon XIII wpisał do Litanii Loretańskiej wezwanie : „Królowo Różańca Świętego, módł się za nami”, a nieco później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

Przez cały październik oddawaliśmy cześć Panu Bogu przez rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Marii. Rozważaliśmy tajemnice: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Różaniec prowadziły Róże różańcowe, grupy parafialne, dzieci, młodzież i dorośli.

Różaniec jest sumą naszej wiary. Na końcu różańca wisi krzyż. Na „krzyżu” odmawiamy „Wierzę w Boga". To jest nasza nauka wiary.

Tradycyjnie już w naszej Parafii na zakończenie nabożeństw różańcowych udajemy się do przydrożnych kapliczek. W tym roku udaliśmy się do kapliczek umieszczonych w Słotwinie nad kościołem, rozważając fragmenty Pisma Świętego, odmawiając różaniec i śpiewając pieśni.. Rozpoczęliśmy przy kapliczce św. Jana z Kęt, następnie zatrzymywaliśmy się przy kapliczkach: Matki Bożej Częstochowskiej, Serca Pana Jezusa, Niepokalanej, Św. Antoniego i Matki Boskiej Niepokalanie Poczęcie.

Składam podziękowanie za liczny udział i troskę o przydrożne kapliczki.

Ks. proboszcz.

ZDJĘCIA:

Święci, świadkowie miłosierdzia

Już po raz dziewiąty w Bielsku-Białej został zorganizowany Korowód Świętych, czyli nabożeństwo ku czci świętych i błogosławionych. Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z naszej parafii także brali w nim udział. Tegoroczny Korowód przebiegał pod hasłem „Święci, świadkowie miłosierdzia”. Hasło wydarzenia nawiązuje do rozpoczynającego się niedługo w Kościele Roku Miłosierdzia, przypomina o trwającej w diecezji bielsko-żywieckiej peregrynacji Znaków Miłosierdzia, zapowiada także przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

W Kościele Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej odbyła się prezentacja relikwii . Szczególną uwagę poświęcono sylwetkom bł. Karoliny Kózkówny, św. Stanisława Kostki – patronom Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży oraz św. Siostry Faustyny oraz św. Jana Pawła II – patronach Światowych Dni Młodzieży. Dzieci, młodzież i dorośli z 25 parafii diecezji bielsko-żywieckiej nieśli ponad 80 relikwii. Z naszej parafii młodzież prezentowała i niosła relikwie bł. Marii od Apostołów i św. Filipa Smaldone. Po prezentacji odmówiono różaniec w intencji świętych i błogosławionych. Następnie ulicami Bielska-Białej przeszła procesja zakończona mszą świętą w Katedrze św. Mikołaja. Przewodniczył jej bp. Roman Pindel.

Coroczny Korowód Świętych organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji bielsko-żywieckiej jest odpowiedzią na obce naszej religii Halloween, a także przygotowaniem do zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych.

ZDJĘCIA

Jesteś tutaj: Home