Otwórz oczy na otaczający Cię świat

O każdej porze roku przyroda tworzy zadziwiającą grę barw, kolorów. Zatrzymaj wzrok na chwilę na kwiatku, liściu. Kiedy odkryjesz ich piękno, to będziesz miał coraz większą wdzięczność i odczujesz wrażenie jakby były przeznaczone dla Ciebie.

A. Kasprowicz - patrząc na rosnące drzewa i krzewy - powiada:
„Ta jedna licha drzewina - nie trzeba dębów tysięcy
Szeptem się ku mnie przegina i mówi - Jest Bóg i czegóż Ci więcej”.

Ślady piękna stworzonego świata możemy dostrzec, także w otoczeniu kościoła. O piękno otoczenia kościoła dba w sposób szczególny Pani Wiesława Piela i Pan Piotr Piela. Dziękujemy.

DSCN3664  DSCN3668  DSCN3915

DSCN3925  DSCN3926  DSCN3929  DSCN3932

Przyroda nauczycielką

Świętemu Antoniemu zadano kiedyś pytanie: „W jaki sposób, ojcze, jesteś w stanie wieść takie życie, nie znajdując pocieszenia nawet w książkach?” Odpowiedział: „Moją księgą, zacny filozofie, jest istota rzeczy stworzonych i księga ta leży zawsze przede mną, jeśli chcę zagłębiać się w słowie Bożym”.

Podobnie jak św. Antoni, tak i my możemy korzystać z dobrodziejstw przyrody.

Czas wakacji i odpoczynku będzie okazją bycia na łonie natury. Każda roślina ma swoje miejsce i czas, urok i funkcję. Cały stworzony świat kieruje myśli ku Stwórcy. Przyroda, na której łonie żyjemy i wśród której się obracamy - to jedna olbrzymia księga o wielkiej niewyczerpanej mądrości. Autorem tej księgi jest sam Bóg.

Wielcy, utalentowani ludzie jak Mickiewicz, Kasprowicz czy inni - na tych bogatych kartach przyrody umieli odczytać Boga i nim się zachwycić i w Niego głęboko uwierzyć. Znamy chyba wiersz Mickiewicza - pt. Arcymistrz

„Jest Mistrz, co wszystkie duchy wziął do Chóru
I wszystkie serca nastroił do wtóru
Mistrz, co malował na niebios błękicie
I malowidła odbił na tle fali
Kolorów wzory rzezał na gór szczycie
I w głębi ziemi odlał je z metali
A świat przez tyle wieków i z dzieł tak wielu nie poznał myśli Stworzyciela”.

DSCN3674  DSCN3677  DSCN3680  DSCN3918

DSCN3921 DSCN3923

Uroczystość Odpustowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii Słotwina

Ogłoszenia - 14.06.2015

W 1999 r. w orędziu na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał: „Człowiek roku 2000 potrzebuje serca Chrystusa, aby poznać Boga i samego siebie, potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości”. Serce to miejsce, gdzie rodzą się wszelkie pragnienia człowieka, jego zamysły, uczucia, gdzie się wyraża całe jego wnętrze. Serce to miejsce najgłębszego spotkania z Bogiem. Serce Jezusa przepełnione miłością pragnie wszystkie serca rozpalić miłością do Boga i bliźniego. Możliwość zbliżenia się do gorejącego ogniska miłości jest także wezwaniem do każdego z nas, by tę miłość nieść dalej. Uwielbiamy Jezusa Chrystusa za miłość Jego Serca posłusznego aż do śmierci.

W tym roku obchodzimy 250. rocznicę ustanowienia liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa (obchodzimy ją w piątek po oktawie Bożego Ciała). Uroczystość zatwierdził papież Klemens XIII w 1765 r.

W tym pięknym roku Jubileuszowym został poświęcić ołtarz polowy z płaskorzeźbą Świętej Rodziny, symbolika góry „Synaj” z płaskorzeźbą św. Krzysztofa i Drogę Światła. Poświęcenia dokonał Kanclerz Kurii Bielsko-Żywieckiej Ks. Kanonik Dr Stanisław Lubaszka.

Dziękujemy Księdzu Kanclerzowi za poświęcenie znaków Roku Jubileuszowego za sprawowaną Mszę św., wygłoszone kazania, modlitwę i obecność. Podziękowanie Kapłanom przybyłym na uroczystość Odpustową: Księżą Proboszczom, Ks. Wikariuszom, Katechetom, Ks. Jubilatom, wszystkim Kapłanom. Pocztom sztandarowym, Strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich, Panu Kościelnemu i Panu Organiście, Ministrantom, Paniom niosącym świece, obrazy, niosącym baldachim, dzieciom sypiącym kwiaty, Orkiestrze ,całej Wspólnocie i Gościom za obecność, za kontemplację Serca Jezusowego, które jest źródłem życia i świętości.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Zaproszenie

W piątek 12 czerwca 2015 –  uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystość odpustowa w naszej Parafii. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Uroczystość zewnętrzna w niedzielę 14 czerwca 2015 r. Sumę odpustową o godz. 11.30 odprawi Kanclerz Kurii Bielsko-Żywieckiej Ks. Kanonik Dr Stanisław Lubaszka. O ile pozwoli pogoda Msza św. będzie sprawowana na parkingu. Po Mszy św. poświęcony będzie ołtarz polowy z płaskorzeźbą Św. Rodziny, symbolika góry Synaj z płaskorzeźbą św. Krzysztofa i Droga Światła. Parking będzie zamknięty. Zachęcam, aby w tym dniu przyjść lepiej piechotą, a będzie więcej miejsca dla przyjezdnych. Zapraszam Poczty Sztandarowe, Strażaków, Koło Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych, dzieci sypiące kwiaty, niosących obrazy, świece, baldachim, feletrony, dzieci komunijne w strojach oraz wszystkich wiernych i gości. Uroczyste Nieszpory o godz. 15.00 po Nieszporach o godz. 15.30 Msza święta.

W sobotę, 13 czerwca – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Serce Maryi mówi nam o otwarciu się na łaskę Bożą. Od chrztu świętego każdy z nas stał się Bożą świątynią. Maryja jest w tej mierze dla nas nie tylko niedościgłym wzorem, ale przede wszystkim skuteczną pomocą dla wszystkich czcicieli Jej Niepokalanego Serca. O godz. 17.30 nabożeństwo Fatimskie. Różaniec prowadzi i Figurę niesie Róża św. Józefa.

Pielgrzymka na nocne czuwanie do Częstochowy

Dnia 7 czerwca 2015 wyruszyliśmy po raz 14 na nocne czuwanie do Częstochowy. Czuwanie rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim. Apel Jasnogórski to modlitwa skierowana do Matki Bożej.

Codziennie o godzinie 21.00 na Jasnej Górze rozlega się bicie dzwonów. W Kaplicy Matki Bożej gromadzą się Ojcowie Paulini, by z wiernymi modlić się do Jasnogórskiej Pani. Słowa: „ Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” wypowiada w tym czasie wielu czcicieli Matki Bożej Jasnogórskiej w Polsce i na świecie. Odprawianie Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Matki Bożej rozpoczęto 8 grudnia 1953 r. w intencji uwolnienia z więzienia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Apel bierze swój początek od historii, która przydarzyła się pilotowi Władysławowi Podlesińskiemu (zmarłemu w 1934r.). Podczas lotu usłyszał on wewnętrzny głos nakazujący natychmiastowe lądowanie. Gdy to zrobił i wysiadł z maszyny, samolot eksplodował. Dowiedziawszy się później, że o tej samej porze jego żona poleciła go Matce Bożej, z niedowiarka przeistoczył się w człowieka głębokiej wiary. Założył katolicką organizację dla oficerów, której członkowie codziennie o godz. 21.00 meldowali się na apel Matce Bożej Jasnogórskiej. Idea wieczornego łączenia się z Królową Polski rozpowszechniła się również wśród młodzieży w czasie okupacji niemieckiej.

Modlitwa Apelu ma następujący przebieg:

 • Odsłonięcie Cudownego Obrazu przy pieśni „Bogurodzica”
 • Trzykrotnie powtórzenie słów Apelu: „Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam
 • Krótkie rozważanie maryjne
 • Dziesiątka Różańca i modlitwa „Pod Twoją obronę”
 • „Zdrowaś Mario” w intencji Ojca Świętego i błogosławieństwo
 • Zasłonięcie Cudownego Wizerunku przy pieśni maryjnej (źródło: Miesięcznik Rodzin Katolickich „Arka”)

ZDJĘCIA

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Święto Bożego Ciała jest po to, aby ożywić nasza wiarę w obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina.

Obchodzone jest w czwartek bo Chrystus spożywał Ostatnią Wieczerzę w czwartek. Ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa, modlił się w Ogrójcu.

Cztery ołtarze przypominają o czterech ewangelistach. Przy każdym czyta się fragment Ewangelii odnoszący się do Eucharystii.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

W setną rocznicę urodzin Księdza Jana Twardowskiego

1 czerwca 1915 r. w Warszawie urodził się Jan Twardowski. Wyrósł w inteligenckim, warszawskim, przedwojennym domu. Ojciec i matka często czytywali dzieciom książki, zanim one same nauczyły się liter. Może dlatego książki od najwcześniejszych lat były pasją małego Janka. Nieśmiały, wręcz wstydliwy, lubił chadzać po łąkach i lasach sam, a później ze swym nauczycielem od przyrody‒ dziś w wierszach Jana Twardowskiego aż roi się od zwierząt dużych i małych. Dorastając, zamarzył, by mieć ukochaną i zostać żołnierzem. O wojnę nietrudno, wybuchła gdy miał dwadzieścia parę lat. Wziął udział w powstaniu warszawskim i został ranny w nogę. „Jaki tam ze mnie żołnierz – powiadał po latach. – Nawet karabinu dla mnie nie starczyło”. A kobiety lgnęły do niego po pocieszenie, jakby zawsze wiedziały, że będzie z niego kapłan, a nie małżonek. Kiedy więc którejś nocy przyśniło mu się, że został księdzem, uznał to za wskazówkę i powołanie do samego Boga. Był już w seminarium duchownym, gdy ostatecznie w 1947 roku ukończył polonistykę. I tak zaczęła się droga kapłańska tego pogodnego - smutnego poety, któremu nie zdarzyło się na moment zwątpić w istnienie Boga i wartość życia. Pisał, że Bóg nie mieści się w klatce jego umysłu, że wiara jest ślepym zaufaniem Bogu.

Od 1959 roku aż do śmierci był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie, gdzie głosił kazania dla dzieci, którym później zadedykował m.in. zbiory: Zeszyt w kratkę oraz Patyki i patyczki. Był również wieloletnim wykładowcą i wychowawcą pokoleń kleryków w warszawskim seminarium.

w 1996 roku został kawalerem Orderu Uśmiechu nadawanego przez dzieci. I to wszystko „za dobroć, mądrość, pocieszenie i humor… Wszystko to można znaleźć w krótkich utworach Jana od Biedronki, jak księdza Twardowskiego powszechnie nazywano.” (myśli ze wstępu Anny Janko, Jan Twardowski Zgoda na świat)

Ksiądz Jan Twardowski zmarł 18 stycznia 2006 roku w Warszawie. W Kościele sióstr wizytek w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu można obejrzeć klęcznik-epitafium ks. Jana Twardowskiego z jego ostatnim wierszem. W sumie ukazało się ponad 20 tomików jego wierszy, które zyskały popularność nie tylko w kraju, ale również za granicą, doczekały się też przekładów na wiele języków.

 

Wiersz z banałem w środku
ksiądz Jan Twardowski

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

 

Mietek Szcześniak – Spoza nas (Wiersz z banałem w środku)

 

Droga Światła - nabożeństwo

Droga Światła (‘via lucis’) jest nabożeństwem składającym się z czternastu spotkań (na wzór czternastu stacji drogi krzyżowej). Obejmuje wydarzenia zbawcze wzięte z końcowych partii Ewangelii oraz z dwóch pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich:

Jak w nabożeństwie Drogi Krzyżowej poszczególne etapy nazy­wane są stacjami, tak w Drodze Światła nazywamy je spotkaniami.

Schemat tego nabożeństwa znalazł się w oficjalnym modlitewniku Roku Jubileuszowego noszącym tytuł „Pielgrzymi na modlitwie”:

 • zapowiedź,
 • wezwanie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!
 • odpowiedź.: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!
 • fragment z Pisma Świętego
 • rozważanie lub cisza
 • modlitwa
 • pieśń
 • modlitwa Ojcze nasz
 • błogosławieństwo

SPOTKANIE I
Pan Jezus tryumfuje nad śmiercią - Mt 28,1-7

SPOTKANIE II
Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie - J 20,1-9

SPOTKANIE III
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie - J 20,11-18

SPOTKANIE IV
Zmartwychwstały Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus - Łk 24,13-19.25-27

SPOTKANIE V
Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba - Łk 24,28-35

SPOTKANIE VI
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom w Wieczerni­ku - Łk 24,36-43

SPOTKANIE VII
Pan Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grze­chów - J 20,19-23

SPOTKANIE VIII
Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę Tomasza - J 20,24-29

SPOTKANIE IX
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim - J 21, l -9.13

SPOTKANIE X
Zmartwychwstały Jezus powierza Piotrowi swój Kościół - J 21,15-17

SPOTKANIE XI
Rozesłanie uczniów - Mt 28,16-20

SPOTKANIE XII
Wniebowstąpienie Pańskie - Dz 1,6-11

SPOTKANIE XIII
Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego - Dz 1,12-14

SPOTKANIE XIV
Zesłanie Ducha Świętego - Dz 2,1-6

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Droga Światła

Droga Światła - Via Lucis to coraz bardziej popularne w Kościele nabożeństwo wielkanocne, wzorowane na Drodze Krzyżowej - Via Crucis. Polega ono na przeżywaniu 14 stacji - spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych.

Do radosnego trwania w klimacie Paschy ciągle zachęcał nas Ojciec święty Jan Paweł II. W swoim liście apostolskim na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 pod tytułem „Novo millennio ineunte" napisał:

„(...) kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! (...) Właśnie w Chrystusa zmartwychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół”

Kościół w naszej parafii powstał jako Wotum Roku Jubileuszowego. Święty Jan Paweł II wezwał nas do wpatrywania się w Zmartwychwstałego na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Stąd miejsce Drogi Światła w naszej parafii. Tablice granitowe umieszczone są na parkingu.

Wykonawcą Drogi Światła jest Firma GRANIT-GRZECHAC z miejscowości Ciasna koło Lublińca.
Pan Krystian Grzechac i Jego pracownicy są wykonawcą: ołtarza głównego, ołtarza soborowego, ambony, chrzcielnicy, ołtarzy bocznych, balaski, płaskorzeźb i Drogi Krzyżowej w naszym kościele oraz wokół kościoła: Krzyża Misyjnego i pomnika, tablic różańcowych, ołtarza polowego, symboliki góry „Synaj”.

Pisał wielki poeta polski Cyprian Kamil Norwid: „Bo piękno na to jest, by zachwycało/ Do pracy – praca, by się zmartwychwstało”, „A kształtem miłości jest piękno” - uzyskuje się je przez pracę i poświęcenie.

Panie Krystianie!
Słowami poety pragnę podziękować!
Dziękuje za to piękno, za serce włożone, za pracę i poświęcenie.

Ks. Mieczysław

DSCN0507  DSCN3609  DSCN3613  DSCN3638  DSCN3639

Jan Paweł II, a praca

Cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka

To słowa z wiersza Karola Wojtyły (Kamieniołom: 1, Tworzywo, 1). Karol Wojtyła wspominał o pracy w fabryce:  

„Słuchaj, kiedy stuk młotów miarowy i tak bardzo swój
przenoszę wewnątrz ludzi, by badać siłę uderzeń -
słuchaj, prąd elektryczny kamienistą rozcina rzekę -
a we mnie narasta myśl, narasta dzień po dniu,
że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka”

We wrześniu 1940 Wojtyła zaczął pracować jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku oraz w fabryce sody kaustycznej "Solvay" w Borku Fałęckim pod Krakowem. Czas spędzony wśród pracowników fizycznych odcisnął mocne piętno na postawie Karola Wojtyły.

„Cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka”

Tymi słowami Karola Wojtyły pragnę podziękować Panu Wojciechowi Krywult kierownikowi Firmy brukarskiej za profesjonalną pracę na parkingu i przy kościele.Za wzorową współpracę. Za towarzysząca myśl o miejscu szczególnym wykonywanej pracy, z myślą o dobru naszej parafii.
Podziękowanie dla Jego współpracowników.

Ks. proboszcz

 DSCN3544a  DSCN3546a  DSCN3554a  DSCN3555a  DSCN3602a  

Jesteś tutaj: Home