Relikwie bł. Franciszka i Hiacynty

relikwia franciszek hiacynta 01Matka Boża objawiła się w Fatimie w 1917 r.

Od maja do października 1917 r. każdego 13 dnia miesiąca (w sierpniu wyjątkowo 19 dnia, bo dzieci były w więzieniu) Matka Boża ukazywała się trojgu pastuszkom: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji, przekazując im ważne orędzie dla Kościoła i świata

Ojciec Św. Jan Paweł II:

„Jeśli Kościół przyjął orędzie z Fatimy, to przede wszyst­kim dlatego, że zawiera ono prawdę i wezwanie, które są w swej zasadniczej treści prawdą i wezwaniem samej Ewangelii..." (...) Treść wy­zwania Pani z Fatimy jest tak głęboko zakorzeniona w Ewangelii i całej Tradycji, że Kościół czuje się tym orę­dziem wezwany". (...) To ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawrócenia jest na­dal aktualne. Jeszcze bardziej dziej aktualne i naglące niż 1917r."  (Fatima 13 V 1982r.)

„Skończył się czas powątpiewania w objawienia w Fatimie. Nastał czas działania".

„Orędzia Fatimskie są jedynym ratunkiem dla świata".

Ojciec Św. Pius XII

Siostra Łucja mówi­ła, że „Bóg jest jedynym, który może nas uratować", a chce to uczynić nie inaczej, tylko „za pośrednictwem Niepoka­lanego Serca Maryi". Fatimska wizjonerka zapewniała, że „cześć oddawana Niepokalanemu Sercu Maryi jest środ­kiem zbawienia na trudne czasy Kościoła i świata".

Wiedział o tym doskonale Ojciec Św. Jan Paweł II. Dla­tego mówił o Maryi jako Tej, która może ratować nas przed należną nam karą: „Tak jak to zawsze czyniła pobożność chrześcijańska, przedkładamy Najświętszej Dziewicy trud­ne sytuacje (...), aby ukazując je Synowi uzyskała od niego złagodzenie ich i odmianę".

Praktyka nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi spra­wia, że Bóg z dużo większą hojnością okazuje miłosierdzie światu, a zwłaszcza najbardziej zatwardziałym grzesznikom.

„Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo." Jan Paweł II Fatima 13.05.1982

13.05.2000 Fatima - beatyfikacja Pastuszków fatimskich: Franciszka i Hiacynty Marto. Beatyfikacja w Roku Jubileuszowym

13.09.2011 - instalacja relikwii błogosławionych Franciszka i Hiacynty w naszej Parafii. Instalacji dokonał Ks. Prałat Andrzej Rdest.

Po Nabożeństwie fatimskim możliwość ucałowania relikwii.

I sobotę miesiąca, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, dziesiątek różańca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy Kościoła i świata, w sposób szczególny za grzechy pijaństwa. Modlimy się o trzeźwość w naszych rodzinach

W sprowadzeniu relikwii pomagał Animator, Lektor Sławomir Pietraszko. Relikwie umieszczone w relikwiarzu.

Jesteś tutaj: Home Relikwie Relikwie bł. Franciszka i Hiacynty